مشاوره یک فرآیند توسعه ای است که در آن به منظور دستیابی به اهداف تحصیلی و تربیتی اقدامات لازم صورت میپذیرد.

تشکیل جلسات مشاوره ای و کارگاه های توجیهی ویژه والدین و آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری ، حل مشکلات افت تحصیلی ، استرس و اضطراب ، هدایت تحصیلی ، استعدادیابی و در نهایت هموار کردن مسیر دانش آموزان برای موفقیت در امور تحصیلی در جلسات مشاوره آموزشگاه نخبه پروران مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

نخبه پروران با داشتن کادری مجرب و حرفه‌ای، به دانش‌آموزان کمک می‌کند در مسیر تحصیلی خود موفقیت بیشتری داشته باشند. در این حوزه، مشاوران و روانشناسان با تجربه و متخصص در زمینه تحصیل و یادگیری، به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا بهبود عملکرد تحصیلی خود را برای دستیابی به اهدافشان ایجاد کنند.