مرکز آموزشی نخبه پروران

جهت ارتباط با نخبه یاران اطلاعات خود را وارد نمائید.

(دانش آموز)
(ورودی)
مثل 09129876543

هایپاد

دورۀ تیزهوشان

دوره های هایپاد (هایپ+سمپاد) ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم طراحی شده است و دروس ارائه شده برای هر پایه به صورت پیشرفته و فراتر از سطح کتاب های مصوب آموزش و پرورش تدریس می شود. دوره های آمادگی برای آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان در قالب دوره های هایپاد ارائه می شود.

جامپیاد

دورۀ آمادگی المپیاد

با توجه به فرصت کم در متوسطه دوم (پایه دهم و یازدهم) برای آمادگی در آزمون المپیاد، نخبه پروران دوره ی یکساله ی پیش المپیاد را جهت شناخت و آمادگی نسبی دانش آموزان قبل از ورود به متوسطه دوم با کمک اساتید باتجربه برگزار می کند.

تقویاتور

دوره تقویتی تک درس

کلاس های تقویاتور در پایه های ششم تا نهم برای دروس ریاضی و علوم ارائه می شود. تدریس مطالب در این کلاس ها، در سطح مطالب کتاب های درسی آموزش و پرورش همراه با معرفی کتاب کار می باشد.

مرکز آموزشی نخبه پروران

جهت ارتباط با نخبه یاران اطلاعات خود را وارد نمائید.

(دانش آموز)
(ورودی)
مثل 09129876543

هایپاد

دورۀ تیزهوشان

دوره های هایپاد (هایپ+سمپاد) ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم طراحی شده است و دروس ارائه شده برای هر پایه به صورت پیشرفته و فراتر از سطح کتاب های مصوب آموزش و پرورش تدریس می شود. دوره های آمادگی برای آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان در قالب دوره های هایپاد ارائه می شود.

جامپیاد

دورۀ آمادگی المپیاد

با توجه به فرصت کم در متوسطه دوم (پایه دهم و یازدهم) برای آمادگی در آزمون المپیاد، نخبه پروران دوره ی یکساله ی پیش المپیاد را جهت شناخت و آمادگی نسبی دانش آموزان قبل از ورود به متوسطه دوم با کمک اساتید باتجربه برگزار می کند.

تقویاتور

دوره تقویتی تک درس

کلاس های تقویاتور در پایه های ششم تا نهم برای دروس ریاضی و علوم ارائه می شود. تدریس مطالب در این کلاس ها، در سطح مطالب کتاب های درسی آموزش و پرورش همراه با معرفی کتاب کار می باشد.

کلاسیاتور

دورۀ پیش خوانی دروس

دوره های آموزشی هر ساله از تیرماه شروع می شود و تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد. در تابستان تدریسِ نکات اصلی فصول آغازینِ دروسی مثل ریاضی، علوم، فیزیک و شیمیِ پایه ی جدید انجام می شود و از اواسط مهرماه کلاس ها ادامه می یابد.

تستور

دورۀ آمادگی کنکور

کلاس های تستور، برای دانش آموزان ورودی پایه دهم در رشته های تجربی و ریاضی، در دروس تخصصی برگزار می شود. در این کلاس ها، مطالب در سطح پیشرفته (فراتر از سطح کتاب درسی آموزش و پرورش) و همراه با ذکر نکات مهم تدریس خواهد شد.

فهرست