دوره های کوتاه مدت

سامان دهی و نظم دهی مطالب مطالعه شده تاثیر به سزایی در موفقیت دانش آموزان دارد. جمع بندی و طبقه بندی مطالب آموخته شده، کاهش آشفتگی ذهنی و افزایش سرعت عمل دانش آموز را به همراه دارد. بدین منظور هر ساله آموزشگاه نخبه پروران دوره های کوتاه مدت مختلفی را با هدف جمع بندی و طبقه بندی مطالب آموخته شده برگزار میکند.

 دوره­ های کوتاه مدت یکی از دوره‌های آموزشی مهم در آموزشگاه علمی نخبه پروران است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مطالب فراگرفته شده در دوره‌های قبلی را مرور کرده و نیز ارتقای عملکرد دانش آموزان در آزمون های مختلف را به دنبال دارد. در این دوره­ها، مطالب درسی به صورت خلاصه و مفید توسط اساتید مجرب و برجسته به دانش‌آموزان تدریس می‌شود تا دانش آموزان بتوانند مطالب را به طور کامل درک و طبقه بندی کنند.