مدارس تیزهوشان دخترانه

مدرسه علامه حلی 5

محدوده: پونک (سردار جنگل)

منطقه 5 محدوده: پونک (سردار جنگل)

آدرس: اتوبان همت، همت غرب، ابتدای بلوار سردار جنگل، خیابان فرزانه غربی

شهریه:

مشاهده شهریه

مدرسه علامه حلی 5

محدوده: پونک (سردار جنگل)

منطقه 5 محدوده: پونک (سردار جنگل)

آدرس: اتوبان همت، همت غرب، ابتدای بلوار سردار جنگل، خیابان فرزانه غربی

شهریه:

مشاهده شهریه