قبلی
بعدی

چرا نخبه‌پروران؟

تشکیل کلاس‌های علمی با حضور برترین اساتید بنام تهران، استفاده از منابع آموزشی بروز و غنی در هرپایه تحصیلی، برگزاری آزمون‌های هدفمند و مستمر بویژه آزمون‌های شبیه ساز و تحلیل نتایج آن توسط مشاورین کارآزموده، پیگیری مداوم وضعیت آموزشی فراگیران و مشاوره آموزشی آنها، تشکیل جلسات مشاوره ای و کارگاه‌های توجیهی ویژه والدین، استعدادیابی تحصیلی و شغلی برای نهمی ها و …. از اهم برنامه هایی است که در چندسال گذشته بخوبی انجام پذیرفته و نتیجه این اقدامات قبولی های خیره کننده دانش آموزان‌مان در آزمون سمپاد بوده که بطور متوسط بیش از ۷۰ درصد از فراگیران آموزشگاه را دربرگرفته است.

بیش از 80 درصد قبولی

برترین اساتید

معتبرترین منابع

برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز

کتاب‌های نخبه‌پروران