این دوره به صورت مشترک هم برای پایه ششم و هم برای پایه نهم از 24 اردیبهشت آغاز می شود.

  1. ششم : 100% منطبق بر پایه ششم + بک مرحله آزمون شبیه ساز
  2. نهم : 50% منطبق بر پایه ششم + یک مرحله آزمون شبیه ساز

دانش آموزان غیر عضو با شهریه اصلی ۲ میلیون تومان ثبت نام می شوند ولی با شرکت در نظر سنجی و ارسال تصویر آن به واتساپ آموزشگاه، مشمول ۵۰ درصد تخفیف در دوره جامع می شوند.

برای شرکت در نظرسنجی روی این لینک کلیک کنید.

هوش ریاضی و تصویری

مدرس : آقای بهنام بناپور
تعداد جلسات : 10

برنامه کلاس

دوشنبه ها؛
زنگ اول : 17:30 تا 18:45
زنگ دوم: 19:00 تا 20:15

استعداد تحلیلی

مدرس : آقای سهیل هادیان
تعداد جلسات : 10

برنامه کلاس

شنبه ها؛
زنگ اول : 17:30 تا 18:45
زنگ دوم: 19:00 تا 20:15

هوش فنی - مکانیکی و منطقی

مدرس : آقای تورج لامعی
تعداد جلسات : 5

برنامه کلاس

پنجشنبه ها؛
زنگ اول : 09:00 تا 10:15

هوش کلامی

مدرس : خانم فاطمه افضل خوانی
تعداد جلسات : 5

برنامه کلاس

پنجشنبه ها؛
زنگ دوم: 10:30 تا 11:45

هوش سرعت و دقت

مدرس : آقای نیما نام آوری
تعداد جلسات : 2

برنامه کلاس

هفته دوم خرداد ماه اعلام خواهد شد.

هوش سرعت و دقت

مدرس : آقای هادی مفاخریان
تعداد جلسات : 2

برنامه کلاس

هفته دوم خرداد ماه اعلام خواهد شد.

هوش طبیعی

مدرس : آقای بهنام رضایی
تعداد جلسات : 1

برنامه کلاس

هفته دوم خرداد ماه اعلام خواهد شد.

فهرست