دوره جمع بندی نوروز

دوران جمع بندی نوروز به باور بسیاری از مشاوران، دوران با اهمیتی است و از مهم ترین و طلایی ترین روزهای یک دانش آموز به شمار میرود و نقش مهمی در کاهش استرس، دستیابی به نتیجه خوب و در نهایت موفقیت در آزمون دارد. مطالعه برای آزمون، نیازمند یک برنامه مستمر دائمی است، بنابراین برای موفقیت باید یک تلاش هدفمند و پایدار را در پیش گرفت. دوران نوروز یکی از زمان هایی است که ممکن است مطالعه را رها کنید و چند روز به خود استراحت بدهید و کمی از فضای آزمون فاصله بگیرید، اما همین موضوع باعث میشود تا تلاشی که چند ماه داشته اید از بین ببرید. نوروز بهترین زمان و نقطه عطف برای دانش آموزان به شمار می آید و با داشن برنامه اصولی و راهبردی میتوان به راحتی از سایر دانش آموزان سبقت گرفت.

دوران جمع بندی اهمیت بسیار زیادی دارد و به هیچ وجه نباید دست کم گرفته شود. جمع بندی اگر به شکل درست و اصولی انجام شود، آشفتگی های ذهنی و درسی را سامان بخشیده و یک طبقه بندی درست و کارآمد را فراهم می سازد. از این رو آموزشگاه نخبه پروران هر ساله دوره های جمع بندی را در دوران نوروز برنامه ریزی و برگزار میکند.