برای قبولی در آزمون تیزهوشان بایدچند درصد بزنیم؟

نمره قبولي آزمون تيزهوشان 1402-1403

این سوال که برای قبولی در آزمون تیزهوشان بایدچند درصد بزنیم؟ یا چه ترازی کسب کنیم جزو پر تکرار ترین سوالات داوطلبان ورورد به مدارس استعداد های درخشان در دو پایه ششم و نهم بوده است!

اما آیا میشود به این سوال پاسخ دقیقی داد؟

واقعیت آن است که بررسی نمرات قبولی در سال های گذشته میتواند پاسخی نسبتا مطلوب برای این سوال پرتکرار باشد.

در ادامه به بررسی نمرات کف قبولی مدارس سمپاد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.

نمره کف قبولی تیزهوشان چیست؟

نمره ای که آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از مدارس تیزهوشان سراسر کشور در هر سال تحصیلی کسب می‌نماید را نمره کف قبولی آن مدرسه می‌نامند.این نمره همان درصد است که ضربدر ۱۰۰۰ شده است.

نمره کف قبولی یک عدد ثابت نیست و متناسب با سطح آزمون و میزان تقاضای یک مدرسه در کشور این عدد به ازای مدارس مختلف و سال های مختلف متغییر خواهد بود.

برای نمونه در جدول زیر نمره کف قبولی آزمون تیزهوشان ششم 4 سال اخیر را برای قبولی های مدارس پسرانه ورودی پایه هفتم شهر تهران را آورده ایم:

نام مدرسه

نمره کف قبولی 1402

نمره کف قبولی 1401

نمره کف قبولی 1400

نمره کف قبولی 1399

علامه حلی 1

52982

68017

71000

70980

علامه حلی 2

47088

62487

67800

69072

علامه حلی 3

46257

61770

64971

69752

علامه حلی 4

49592

58040

57600

64947

علامه حلی 5

46143

65507

65536

70790

علامه حلی 6

46143

61480

61864

68729

علامه حلی 7

37183

52140

60587

61168

علامه حلی 9

43135

59653

57062

64900

علامه حلی 10

41749

56847

57300

64260

دیدگاهتان را بنویسید