آموزشگاه حضوری نخبه پروران

آموزش حضوری از گذشته تا امروز طرفداران خود را داشته است. آموزش حضوری با فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم استاد و دانش آموز افزایش تعامل دانش آموزان با دبیر را در پی دارد و نیز  به علت تسلط و کنترل بیشتر استاد، نظم کلاس ها به نحو احسن برقرار شده و حاصل این امر کاهش حواس پرتی دانش آموزان می­باشد. علاوه بر این امکان ارتباط دانش آموزان با یکدیگر وجود داشته و فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات با سایر دانش آموزان برقرار میگردد.

دانش آموز قلب تپنده آموزشگاه است و  حضور دانش آموزان در محیط آموزشی سبب پویایی و نشاط محیط آموزشی شده و از این رو آموزشگاه نخبه پروران زمینه شرکت حضوری دانش آموزان در کلاس های برقرار نموده و  کلاس­های متنوعی را برنامه ریزی و برگزار میکند.