آموزشگاه علمی نخبه پروران برای ارزیابی دانش و مهارت دانش‌آموزان خود، آزمون‌های مختلفی را برگزار می‌کند. این آزمون‌ها شامل آزمون‌های جامع و آزمون‌های کلاسی می باشد. این آزمون‌ها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا عملکرد خود را در مقایسه با دیگر دانش‌آموزان ارزیابی کنند و برای بهبود عملکرد خود تلاش کنند.

برگزاری آزمون در آموزشگاه علمی نخبه پروران با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت دانش‌آموزان صورت می‌گیرد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای شرکت در آزمون‌های مختلف، عملکرد بهتری داشته باشند.

در آموزشگاه علمی نخبه پروران، آزمون‌ها به صورت حضوری و یا آنلاین برگزار می‌شوند. دانش‌آموزان با توجه به شرایط و نیاز خود در هنگام ثبت نام ، یکی از روش‌های شرکت در آزمون را انتخاب نموده و به همان صورت انتخاب شده در آزمون شرکت خواهند کرد.

برای برگزاری آزمون‌های آنلاین، آموزشگاه علمی نخبه پروران از سایت کارسنج » سامانه کارآزما استفاده می‌کند.هنگام برگزاری آزمون‌های آنلاین، دانش‌آموزان با شرایط و قوانین آزمون آشنا می‌شوند و در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، می‌توانند با مشاوران آموزشی آموزشگاه تماس بگیرند.

در هر دو حالت حضوری و آنلاین، پس از برگزاری آزمون، نتایج به دانش‌آموزان و والدین آن‌ها اعلام می‌شود تا بتوانند عملکرد خود را با سایر دانش‌آموزان مقایسه کنند و در صورت نیاز، برای بهبود عملکرد خود اقدام کنند.

 

برنامه زمانبندی آزمون های جامع

جدول بودجه بندی آزمون های جامع