سومین جلسه دانش افزایی والدین یکشنبه 19 اسفند برگزار شد

      آخرین اخبار سمپاد (تیزهوشان)

     دومین کارگاه آموزشی ویژه والدین برگزار شد

     اولین مسابقه هوش و استعداد تحلیلی درنا جمعه 23 آذر برگزار شد

     دومین مسابقه هوش و استعداد تحلیلی درنا جمعه 27 اردیبهشت 98 برگزار می گردد